Talaş koruyucu siperlikler Torna tezgahları – Freze tezgahı – Matkap tezgahı gibi takım tezgahları için özel dizayn edilmiştir. Talaş muhafazası yada talaş koruyucusu olarak ta bilinen iş güvenlik ekipmanları ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Koruma siperliği

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”

EK – I – İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

Madde – 2.8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

2.8.1. Koruyucular ve koruma donanımı;

a) Sağlam yapıda olur,

b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,

c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,

ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,

d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,

e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.

error: Content is protected !!

Ana Menü